Skip to content

DOMOV               ANJA               PORTFOLIO

logotip poročni fotograf napis sanjava

IZKUŠNJA               GALERIJE               KONTAKT

logotip poročni fotograf napis sanjava

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. člen: SPLOŠNO
i. Sanjava je ime pod katerim deluje fotografinja Anja Jelen, v nadaljevanju “fotografinja”; oseba, ki naroči storitev fotografiranja je “naročnik”.
ii. Splošni pogoji poslovanja niso in ne morejo biti predmet pogajanj s strani naročnika razen v primeru izrecnega strinjanja fotografinje.
iii. Vse morebitne spore bosta fotografinja in naročnik reševala preko pristojnega sodišča.
iv. Podatki o podjetju:
— RJ, Robert Jelen s.p.
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del 2
2390 Ravne na Koroškem
Davčna številka: 46270302
Matična številka: 7025840000

 

2. člen: COPYRIGHT
i. Vsa objavljena vsebina na spletni strani je avtorsko zaščitena; reprodukcija brez strinjanja fotografinje ni dovoljena.

 

3. člen: PRIKAZOVANJE FOTOGRAFIJ
i. Naročnik se s podpisom pogodbe strinja, da so posnete fotografije lahko uporabljene v umetniške in promocijske namene (prikaz v portfoliu, brošurah, revijah, člankih, vzorčnih albumih etc.)

 

4. člen: UMETNIŠKA SVOBODA, POKRIVANJE DOGODKA IN REPRODUKCIJA
i. Fotografinja bo tekom dogodka posnela fotografije po lastni presoji in v skladu s portfoliem s čim večjim ozirom na želje naročnika.
ii. Posebne zahteve naročnika za fotografinjo niso zavezujoče, vendar bodo, v kolikor možno, upoštevane v čim večji meri.
iii. Zaradi narave lokacij, kjer se poročni obred odvija (npr. cerkev, matični uradi etc.) je gibanje fotografinje včasih omejeno s strani izvrševalca obreda in območje, kjer se fotografinja lahko giba ni prva izbira fotografinje. Fotografinja v tem primeru ne sprejme odgovornosti za oviran pogled na dogajanje in se bo po najboljših močeh potrudila posneti fotografije, ki bodo dostojno prikazale dogajanje.
iv. Zaradi različnih svetlobnih pogojev skozi dan in omejitev digitalnih senzorjev, se lahko barve v setu fotografij med seboj razlikujejo.
v. Fotografinja ima svoj stil fotografiranja in obdelovanja fotografij, ki je prikazan v portfoliu in je rezultat trenutnega navdiha in znanja fotografinje.
vi. Fotografinja ne sprejema reklamacij, vezanih na kompozicijo, tehniko, izbor in obdelavo fotografij.
vii. Fotografinja obdrži vse moralne in materialne pravice do fotografij, naročnik dobi s podpisom pogodbe dovoljenje za tisk in objavo na socialnih omrežjih za lastne potrebe (pravica do reprodukcije za nekomercialno uporabo). Deljenje fotografij z ostalimi poročnimi ponudniki je dovoljeno v kolikor se navede avtorja.
viii. Vsakršno poseganje v končen izdelek (spreminjanje barv, dodatna retuša, ki je ne opravi fotografinja) brez dovoljenja fotografinje je prepovedano.

 

5. člen: REZERVACIJA IN PLAČILO
i. Ob rezervaciji se plača ara v višini 250€, ki zagotovi datum za naročnika. Brez plačane are datum ni dokončno rezerviran.
ii. S plačilom are naročnik potrjuje seznanjenost s pogoji poslovanja navedenimi na spletni strani www.sanjava.si.
iii. Ara se odšteje od stroškov izbrane kolekcije iz kataloga kolekcij, ki ga naročnik prejme ob povpraševanju.
iv. Naročnik mora celotno plačilo izvesti do 7 dni pred dnevom opravljanja storitve, če ni dogovorjeno drugače.
v. V primeru, če plačilo ni izvedeno v dogovorjenem roku, fotografinja ni dolžna opraviti storitve, vplačana ara se zadrži.
vi. Cenik velja od 1. 2. 2021.

 

6. člen: VIŠJA SILA IN PRESTAVITVE TERMINOV
i. V primeru odpovedi pogodbe s strani fotografinje (prepoved opravljanja storitve, nenadna bolezen, poškodba, smrt etc.) se naročniku povrne vplačan znesek v celoti ali v dogovoru s fotografinjo le ta priskrbi drugo osebo, ki bo prevzela fotografiranje dogodka pod njenim imenom.
ii. V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika, ki ni posledica nepredvidljivih okoliščin (nenadna bolezen, smrt, poškodba, državne uredbe* etc.) fotografinja zadrži aro. Ara se vrne v primeru, ko lahko naročnik nepredvidljivo okoliščino potrdi z dokazilom.
iii. Če želi naročnik termin, ki ga zaradi višje sile ni bilo mogoče izvesti, prestaviti, se vplačana ara prenese na drug termin. V kolikor je bil termin izvedljiv (za izvedljiv termin dogodka se šteje vsak termin, na katerem je dovoljeno združevanje do 50 ali več ljudi) in ga je naročnik želel prestaviti zaradi drugih okoliščin, naročnik doplača 100€ kot rezervacijo novega termina.
 * npr. karantena, omejitev združevanja etc.

 

7. člen: ODDAJA IN HRAMBA DATOTEK
i. Fotografije bodo pripravljene in dostavljene v roku 45 dni po dnevu dogodka.
ii.
Fotografinja po oddaji datotek za hrambo le teh ne odgovarja.
iii. Fotografinja ne izdaja neobdelanih tj. RAW fotografij in/ali dopušča možnosti, da naročnik fotografije izbere sam.

 

8. člen: NA DAN DOGODKA
i. Fotografinja bo na dan dogodka edini profesionalni fotograf, ki fotografira naročnika. Naročnik mora fotografinji zagotoviti nemoteno opravljanje storitve.
ii. Fotografinja si pridržuje pravico, da opozori kogarkoli izmed prisotnih, da jo ovira in ga prosi, če se lahko umakne.
iii. Zaželeno je, da naročnik poskrbi za kosilo/večerjo za fotografinjo, v kolikor to ni mogoče, je naročnik dolžan fotografinji omogočiti 60 minut pavze, da si priskrbi lasten obrok.
iv. Fotografinja bo na dan dogodka prisotna dogovorjeno število ur, vse morebitne ure, ki se opravijo po preteku tega števila, se dodatno zaračunajo po veljavnem ceniku, ki ga naročnik prejme ob povpraševanju.

 

9. člen: LASTNA ODGOVORNOST
i. Fotografinja ne odgovarja za nesreče ali izgubo osebnega imetja, ki se ob nepazljivosti lahko pripetijo naročniku na fotografiranju.

 

10. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
i. Fotografinja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke hranila v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, da podatkov ne bo uporabljala v namene, ki niso komunikacija s stranko, izvajanje kvalitetne storitve in dostava fotografij naročniku.
ii. Osebni podatki se hranijo trajno.

 

11. člen: VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
i. Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 2. 2021.
ii. Naročnik se z rezervacijo storitve zavezuje, da je Splošne pogoje poslovanja prebral, jih pozna in jih bo upošteval.
iii. Fotografinja si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremeni.

 

1. člen: SPLOŠNO
i. Sanjava je ime pod katerim deluje fotografinja Anja Jelen, v nadaljevanju “fotografinja”; oseba, ki naroči storitev fotografiranja je “naročnik”.
ii. Splošni pogoji poslovanja niso in ne morejo biti predmet pogajanj s strani naročnika razen v primeru izrecnega strinjanja fotografinje.
iii. Vse morebitne spore bosta fotografinja in naročnik reševala preko pristojnega sodišča.
iv. Podatki o podjetju:
— RJ, Robert Jelen s.p.
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del 2
2390 Ravne na Koroškem
Davčna številka: 46270302
Matična številka: 7025840000

 

2. člen: COPYRIGHT
i. Vsa objavljena vsebina na spletni strani je avtorsko zaščitena; reprodukcija brez strinjanja fotografinje ni dovoljena.

 

3. člen: PRIKAZOVANJE FOTOGRAFIJ
i. Naročnik se s podpisom pogodbe strinja, da so posnete fotografije lahko uporabljene v umetniške in promocijske namene (prikaz v portfoliu, brošurah, revijah, člankih, vzorčnih albumih etc.)

 

4. člen: UMETNIŠKA SVOBODA, POKRIVANJE DOGODKA IN REPRODUKCIJA
i. Fotografinja bo tekom dogodka posnela fotografije po lastni presoji in v skladu s portfoliem s čim večjim ozirom na želje naročnika.
ii. Posebne zahteve naročnika za fotografinjo niso zavezujoče, vendar bodo, v kolikor možno, upoštevane v čim večji meri.
iii. Zaradi narave lokacij, kjer se poročni obred odvija (npr. cerkev, matični uradi etc.) je gibanje fotografinje včasih omejeno s strani izvrševalca obreda in območje, kjer se fotografinja lahko giba ni prva izbira fotografinje. Fotografinja v tem primeru ne sprejme odgovornosti za oviran pogled na dogajanje in se bo po najboljših močeh potrudila posneti fotografije, ki bodo dostojno prikazale dogajanje.
iv. Zaradi različnih svetlobnih pogojev skozi dan in omejitev digitalnih senzorjev, se lahko barve v setu fotografij med seboj razlikujejo.
v. Fotografinja ima svoj stil fotografiranja in obdelovanja fotografij, ki je prikazan v portfoliu in je rezultat trenutnega navdiha in znanja fotografinje.
vi. Fotografinja ne sprejema reklamacij, vezanih na kompozicijo, tehniko, izbor in obdelavo fotografij.
vii. Fotografinja obdrži vse moralne in materialne pravice do fotografij, naročnik dobi s podpisom pogodbe dovoljenje za tisk in objavo na socialnih omrežjih za lastne potrebe (pravica do reprodukcije za nekomercialno uporabo). Deljenje fotografij z ostalimi poročnimi ponudniki je dovoljeno v kolikor se navede avtorja.
viii. Vsakršno poseganje v končen izdelek (spreminjanje barv, dodatna retuša, ki je ne opravi fotografinja) brez dovoljenja fotografinje je prepovedano.

 

5. člen: PLAČILO
i. Ob rezervaciji se plača ara v višini 250€, ki zagotovi datum za naročnika. Brez plačane are datum ni dokončno rezerviran.
ii. S plačilom are naročnik potrjuje seznanjenost s pogoji poslovanja navedenimi na spletni strani www.sanjava.si.
iii. Ara se odšteje od stroškov izbrane kolekcije iz kataloga kolekcij, ki ga naročnik prejme ob povpraševanju.
iv. Naročnik mora celotno plačilo izvesti do 7 dni pred dnevom opravljanja storitve.
v. Cenik velja od 1. 2. 2021.

 

6. člen: VIŠJA SILA IN PRESTAVITVE TERMINOV
i. V primeru odpovedi pogodbe s strani fotografinje (prepoved opravljanja storitve, nenadna bolezen, poškodba, smrt etc.) se naročniku povrne vplačan znesek v celoti ali v dogovoru s fotografinjo le ta priskrbi drugo osebo, ki bo prevzela fotografiranje dogodka pod njenim imenom.
ii. V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika, ki ni posledica nepredvidljivih okoliščin (nenadna bolezen, smrt, poškodba, državne uredbe* etc.) fotografinja zadrži aro. Ara se vrne v primeru, ko lahko naročnik nepredvidljivo okoliščino potrdi z dokazilom.
iii. Če želi naročnik termin, ki ga zaradi višje sile ni bilo mogoče izvesti, prestaviti, se vplačana ara prenese na drug termin. V kolikor je bil termin izvedljiv in ga je naročnik želel prestaviti zaradi drugih okoliščin, naročnik doplača 100€ kot rezervacijo novega termina.
 * npr. karantena, omejitev združevanja etc.

 

7. člen: ODDAJA IN HRAMBA DATOTEK
i. Fotografije bodo pripravljene in dostavljene v roku 45 dni po dnevu dogodka.
ii.
Fotografinja po oddaji datotek za hrambo le teh ne odgovarja.
iii. Fotografinja ne izdaja neobdelanih tj. RAW fotografij in/ali dopušča možnosti, da naročnik fotografije izbere sam.

 

8. člen: NA DAN DOGODKA
i. Fotografinja bo na dan dogodka edini profesionalni fotograf, ki fotografira naročnika. Naročnik mora fotografinji zagotoviti nemoteno opravljanje storitve.
ii. Fotografinja si pridržuje pravico, da opozori kogarkoli izmed prisotnih, da jo ovira in ga prosi, če se lahko umakne.
iii. Zaželeno je, da naročnik poskrbi za kosilo/večerjo za fotografinjo, v kolikor to ni mogoče, je naročnik dolžan fotografinji omogočiti 60 minut pavze, da si priskrbi lasten obrok.
iv. Fotografinja bo na dan dogodka prisotna dogovorjeno število ur, vse morebitne ure, ki se opravijo po preteku tega števila, se dodatno zaračunajo po veljavnem ceniku, ki ga naročnik prejme ob povpraševanju.

 

9. člen: LASTNA ODGOVORNOST
i. Fotografinja ne odgovarja za nesreče ali izgubo osebnega imetja, ki se ob nepazljivosti lahko pripetijo naročniku na fotografiranju.

 

10. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
i. Fotografinja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke hranila v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, da podatkov ne bo uporabljala v namene, ki niso komunikacija s stranko, izvajanje kvalitetne storitve in dostava fotografij naročniku.
ii. Osebni podatki se hranijo trajno.

 

11. člen: VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
i. Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 2. 2021.
ii. Naročnik se z rezervacijo storitve zavezuje, da je Splošne pogoje poslovanja prebral, jih pozna in jih bo upošteval.
iii. Fotografinja si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremeni.